Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Hij bracht ook vaak het huis itt orde,
Nam blij een bezem in de hand,
En rustte niet, eer dat de woning
Gezuiverd was van slof en zand.
Was Jezus soms bij vreemde menschen,
Dan hadt gij Hem eens moeten zien:
Hoe Hij beleefd was en voorkomend,
En vaardig ook om hulp te bién.
Kon Hij aan iemand bijstand bieden,
Dan deed Hij H met een blij gelaat;
Nooit was Hij stuursch, noch onwellevend,
Maar groette minzaam op de straat.
Zoo leefde Jezus dertig jaren,
In stille huis van Nazareth,
En sleet dien tijd niet slechts in werken
Maar paarde d''arbeid met 't gebed.
13e LES.
I>e leugenaar.
„Moeder! riep Adolf, toen hij op zekeren dag
uit de school kwam, zie eens, wat ik hier heb!" —
„ En wat is dat dan , beste jongen ?" vraagde de
moeder. — „ Zie maar eens, moeder, hernam de