Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
neemt de klink reeds in de hanti en wïi er in-
gaan , toen hem op eens iets invall.
« "Wat, dacht hij bij zich zeiven , gij zijt nu
al zoo oud , uwe moeder is arm en moet dag en
nacht hard werken om u den kost te geven , en
gy zoudt uw geld aan nultelooze dingen besteden.
Neen , dat niet; gij zult dien halven gulden aan
uwe moeder brengen." IJlings liep nu Frans naar
huis en zeide tot zijne moeder: «Zie, lieve moe-
der , hier breng ik u het eerste lienstuiverstuk ,
dat ik zelf verdiend heb; ik had het bijna ver-
snoept , wyl ik meende , dat het mijn eigen geld
was." De moeder verheugde zich zeer, toen zij
vernam, hoe Frans dit geld gekregen had; zi] prees
hem over zijn edel gedrag, en herinnerde hem
met aandoening aan de schoone belofte , die God
gedaan heeft aan de kinderen , die hunne ouders
eeren en hun gehoorzamen.
Groot was de blijdschap, welke Frans gevoelde, toen
hij zijne moeder aldus hoorde spreken ; nog nooit
was hij zoo gelukkig geweest. Hy maakte ook het
vast besluit van altyd hare lessen getrouw op te vol-
gen, en bleef haar steun en troost zoolang zy leefde,
Aardsch geluk en H eeuwig leven
Zal de Heer die kindren geven,
Die hun ouders hulpe biên ;
Maar zijn grmnschap zal hen treffen,
Die hun zorgen niet heseffen ,
Als «ij hen in lijden zien.