Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
11^ LES.
De «ianlcltjare scoon.
Frans, de zoon van eene arme weduwe , was
een zeer goed schriiver.
Op zekeren dag kwam er een voornaam heer
in de school en verzocht den onderwijzer, dat
deze een geschrift, hetwelk hij bij zich had,
door een der kinderen zou laten overschrijven.
Gaarne stond de onderwijzer hern dit verzoek toe
en gaf het werk aan Frans.
Deze moest nu het geschrift overschrijven, en
toen het gereed was, bracht hij het hij den heer
aan huis. De heer was over het nette en zinde-
lijke schrift van Frans zeer tevreden en schonk
hem tot belooning een mooi tiensiuiversluk.
De arme knaap was buiten zich zeiven van
biydschap, want nog nooit had hij zooveel geld
in handen gehad. Onderweg dacht hij gedurig na,
wat hij daarvoor koopen zoude ; er viel hem van
alles in , wani hij meende , dat er aan zijn geld
geen einde was. Eindelijk bleef hij voor eenen
schoonen boekwinkel staan. Terwijl hij aldaar
rondzag, viel zijn oog op een mooi kerkboekje ,
dat zeker niet meer dan v^ftig centen kosten
zou. Onmiddellijk was zijn besluit gemaakt ; hij
haalt het geld uil den zak , gaat naar de deur ,