Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
nu gedaan, Mina F vraagde de goede man, een tvei-
nig onlevveden, waarom hebl gij die bloem afgepluld?
gij wist toeft ivel, dat gij mij daardoor een groof
ongenoegen zoudt aandoen. Foei, dat is nu niet
zooals het behoort" — « ^r//, Heve vader! sprah
het goede kind, word toch niet boos /" — (c Boos ?
antwoordde de vader , dat ben ik niet; maar wijl
het wel eens kon gebeuren , dat gij zin kreegl om in
den tuin van dien heer ooJi zoo te doen, en alles af
te plukken, wat u aanstaat, durf ik u vandaag niet
7nedenemen" Mina sloeg de oogen neder en zweeg ,
want zij wilde haar broeder niet beschuldigen. Dat
was braaf van haar, niet waar kinderen?
Toen Karei zag, dat zijne zuster om hem zon
gestraft worden, kwamen hem de tranen in de oogen
en hij sprak: cc Ach , lieve vader, Mina heeft geene
schuld; ik heb de bloem door onvoorzichtigheid al-
geslagen; ik moet dus te huis blijven, en Mina kan
met n rnedegaan.''
Zulk eene liefde trof den vader; daarom zeide hij :
« Neen, mijn vriend, gij zult niet te huis blijven,
gij zijt heiden mijne Heve kinderen, en zult ook
beiden met mij gaan. Het gezicht van deze schoone
bloem zou mij zonder twijfel veel genoegen verschaft
heliben, maar veel grooter is mijne vreugde, nu ik
zie, hoezeer gij elkander bemint"
Als broeders en zusters elkander beminnen,
Vereenigt de liefde hun harten en zinnen.