Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
hartelijk en vermijden wij voornamelijk die dingen,
waardoor wij onzen goeden Vader zouden kunnen
bedroeven."
O, veryeei nooit God te danken.
Die oneindig wijs en goed.
Meer dan eenig aardsche vader
Voor zijn kindren alles doet.
10e LES.
I-iiefVle tusscbien. broeders en
zusters.
0\) eenen sclioonen lentemorgen sprak de vader van
Karei en Mina tot zijne kinderen : « Komaan, mijne
kinderen, daar er heden geene school is, en gij u
deze week goed gedragen hebt, wil ik u vandaag
eens een pleizier doen. Ik moet hier even buiten de
stad bij eenen heer zijn; maakt ugereed, danmoogt
gij met mij gaan."
De kinderen waren hierover zeer in hunnen schik.
Karei vooral was recht tevreden. Terwijl de vader
in eene zijkamer was gegaan , om andere kleederen
aan te doen, sprong hij van blijdschap in het rond
en sloeg met zijne hand eene kleine, schoone bloem
af, die de vader met heel veel zorg in een potje
had aangekweekt. O, hoe jammer! zeide Mina,
terwijl zij de bloem opraapte, vader hield zooveel
van die bloem." Zij had dezelve nog in hare hand,
toen de vader weder binnenkwam. Wat hebt gij