Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
vroolijk en blij naar bet bosch terug. Daar bracht
het nu den geheelen zomer door, bouwde een nestje
van mos, haar en drooge bladeren en zocht zelf
zijn voedsel, dat het daar in overvloed vond. Het
scheen aan zijne vroegere schuilplaats niet meer te
denken.
Doch zie — toen het opnieuw koud begon te
worden, zocht het andermaal de plaats op, waar
het den vorigen winter had doorgebracht. De goede
boer was recht in zijn schik, toen hij het beestje
wederzag. Ook de kinderen kwamen vol vreugde
toegeloopen eu klapten in de handen van blijdschap.
Toen nu het diertje in plaats van schuw weg te
vliegen , hen met zijne heldere oogjes aanzag, riep
een hunner vol vreugde uit: „ Zie eens , vader ,
hoe dat vogeltje ons aankijkt, het is juist, alsof
het ons iets wilde zeggen." •— „ Lieve kinderen ,
zeide de brave landman, dit diertje heeft geen ver-
stand, maar toch weet het, dat wij het den vorigen
winter geen leed gedaan , maar altijd goed verzorgd
hebben; als het spreken kon, dan zou het ons
zeggen : Ziet, ik kom u bedanken , omdat gij mij
den vorigen winter zoo goed verzorgd hebt. Och,
laat mij dezen winter weder bij u doorbrengen; ik
hoop, dat gij mij dit niet zult weigeren.
Ziet, kinderen , zoo leert ons zelfs een vogeltje ,
hoe dankbaar wij moeten zijn voor de weldaden,
die de goede God ons dagelijks schenkt; ach, ver-
geten wij dit toch nooit, bedanken wij Hem recht