Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
9e LES.
Het roodtoorstje.
Gedurende eenen zeer strengen winter, dat de
velden verscheidene weken met eene dikke sneeuw
bedekt waren, en de menschen uit vrees voor de
koude bijna niet buiten de deur durfden komen,
kwam er bij eenen landman gedurig een roodborstje
tegen de vensters aanvliegen. Het vloog en fladderde
zonder ophouden nu omhoog, dan omlaag, alsof
het gaarne in huis zoude zijn.
De boer opende het venster en nam het diertje
in zijne woning op. Het pikte onbevreesd de
broodkruimels, die er van de tafel vielen, zag
daarna den landman aan , en scheen hem te willen
bedanken voor zijne goedheid. Daar het vogeltje
bij hem bleef, maakte hij er den volgenden dag
eene kooi voor en hield het den ganschen winter
bij zich. Des daags mocht het vrij rondvliegen en
des avonds ging het van zelf naar zijne kooi, waar
het een warm nestje vond, waarin het den nacht
kon doorbrengen.
De kinderen lachten en sprongen van vreugde
als zij het vogeltje zagen en zouden het gaarne
behouden hebben, doch dit wilde de vader niet
toestaan. Zoodra de schoone maand van Mei aan-
kwam, en het weer warm werd in de velden, opende
de landman het venster en het roodborstje vloog