Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
oudste zuster hem het middagmaal. Peter wilde ter-
stond een praatje met haar maken, doch het meisje
sprak geen woord, zette het eten op tafel en ging
heen. Evenzoo ging het ook des namiddags en des
avonds. Omstreeks een uur later kwam de meid een bed
in zijne kamer in orde brengen en zeide tot hem :
« Utv vader heeft gezegd, dat gij den nacht hier wel
kunt doorbrengen." Meer zeide zij niet en vertrok.
Nu begon Peter bitter te schreien. Hij klopte uit
alle macht op de deur en riep: « Vader! móeder!
laat mij toch uit, als het u belieft; maak toch
open , ik kan het hier niet uithouden; och , vader,
doe toch open, ik zal voortaan beter oppassen /" —
Doch de vader scheen het niet te hooren, en liet hem
eenen geruimen tijd roepen en schreien.
Eindelijk ging hij naar hem toe en vraagde: nHoe
is het, zijl gij nu tot andere gedachten gekomen?" —
Peter sprak: «: Och , lieve vader, laat mij hier toch
uit: ik zal in het vervolg wijzer zijn en niet meer
twisten."
«.Kom aan, zeide de vader, ik zal u voor ditmaal
gelooven; maar pas op, dat gij in het vervolg wat
liefderijker zijt jegens uwe broeders en zusters, an-
ders gaat gij aanstonds weer in deze kamer." Met
deze les liet de vadsr hem weder in vrijheid.
De straf had goede gevolgen. Peter deed zijn
best om dit hatelijk gebrek af te leeren: hij ver-
zocht onzen Lieven Heer om zijne hulp, bad iederen
morgen onze Lieve Xrouw en zijnen heiligen Engel-