Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
kregen had. Zonder iets te zeggen, loopt hij er
naar toe, en wil haar den bal uit de hand rukken.
Zijn broedei- trekt partij voor zijne zuster en zegt
hem, dat het de hare is; doch Peter houdt vol,
dat het zijn bal is, begint haar uit te schelden,
en heft zelfs de hand op om haar te slaan.
Op hetzelfde oogenblik kwam de vader binnen;
hij had alles gehoord en duidelijk bemerkt, dat
Peter er de oorzaak van ivas. Zonder iets te zeggen
nam hij den twistmaker bij den arm, en bracht hem
in een afgezonderd vertrek, dat alleen uitzicht had
op eene binnenplaats. Hij verbood aan al de huisge-
nooten van bij hem te gaan, of een enkel woord met
hem te spreken, totdat hij zelf hem weder zoude vrij-
gelaten hebben. Daarna legde hij eene lei en een reken-
boek bij hem neder, sloot de kamer en ging heeii.
Daar zat onze Peter nu te pruilen. Wat hij
zoo al dacht, en waarmede hij zich het eerste half
uur bezig hield, kan ik moeilijk zeggen; maar dit
weet ik, dat hij in het geheel niet in zijn schik
was met zijne afzondering.
Toen zijne drift wat bedaard was, nam hij het
boek eens even in de hand, doch toen hij zag, dat
het een rekenboek was, smeet hij het in een hoek,
en ging naar het venster, om te zien, of er niemand
was met ivien hij wat kon praten; doch hij zag
niemand.
Toen het tijd was voor het eten, bracht zijne