Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
of ander spel vermaken , dan wilde hij iets anders
doen; wilden zij leeren, dan wilde hij spelen, of in
de kamer rond loopen, en zoo was er aan het kra-
keelen en twisten geen einde. Ieder verheugde zich ,
als de twister maar buiten de deur was; dan ten
minste was het stil en rustig in het huis.
Zijne ouders waren zeer bedroefd over het slechte
gedrag van hunnen zoon; bijna iederen dag ver-
maanden zij hem, dat hij toch vriendelijker zou
zijn jegens zijne broeders, dat hij met hen niet zou
trvisten, maar liever wat toegeven, doch het hielp
niets; pas had de vader den rug gekeerd, of Peter
ging zijnen ouden gang. Eindelijk was de vader dit
spel moede; hij riep hem op zekeren dag bij zich
en sprak: (.iHoor eens. Peter, het is nu lang genoeg;
gij brengt het geheele huis in de war; nu komt
deze, dan gene tot mij en het is altijd; Vader,
Peter komt weer twist zoeken; hij neemt dit of dat
iveg , en zoo heb ik geen oogenblik rust. Als ik u
gelooven moest, dan hadden al de anderen ongelijk;
doch ik weet zeer goed, dat gij van dit alles de
schuld zijt. Pas dus op, het is voor de laatste
maal; als gij weer krakeelt, dan zet ik u alleen,
totdat gij beterschap belooft."
Hiermede zond de vader hem weg en de knaap
ging spelen.
Een half uur daarna kwam hij binnen , en zag
dat zijne zuster eenen gekleurden bal in de hand
hield, juist gelijk hij er een van zijne moeder ge-