Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
meer dan zij noodig had. Daarbij werd het huisje
harer ouders weder opgebouwd en van het noodige
voorzien. O , hoe verheugde zich de edele Maria ,
toen zij hare goede ouders in dien welstand zag!
Wat was zij tevreden en gelukkig! Zij bedankte
gedurig den goeden God , dat Hij haar zulk eene
vreugde geschonken had. Doch de ouders van Maria
leefden niet lang meer. Nauwelijks waren zij in het
nieuwe huisje getrokken, of zij werden beiden ziek
en stierven kort na elkander. Zeker had de goede
God met welgevallen op de goede Maria nedergezien,
want op denzelfden dag dat zij den laatsten kinder-
lijken plicht aan hare ouders bewezen en hen met
eer begraven had, werd ook zij door eene ziekte
aangetast. Zij ontving met groote godsvrucht de
laatste H. Sacramenten en stierf geheel tevreden, in
^^ de vaste hoop van hare goede ouders weldra in den
Hemel te zullen wederzien.
Alwie zijn ouders mint op aard.
Wordt wis een schoone kroon bewaard.
7« LES.
Het twistzieke Izind.
De kleine Peter had een leelijk gebrek : hij was
een rechte twister. Nooit zag men hem vriendelijk
of beleefd, tnaar altijd even norsch of stmrsch.
Wilden zijne broeders of zusters zich met het een
L.V. 2