Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
was spoedig opgeteerd, en zij moest nieuwe middelen
uitdenken om hare ouders te ondersteunen. Ook
waren die goede lieden door ouderdom zoo zwak ge-
worden , dat zij geene grove spijzen meer konden
gebruiken of zonder hare hulp den eenen voet niet
voor den anderen konden zetten. De brave dochter
klaagde evenwel niet. Zij dacht aan het vierde
gebod: Eer vader en, moeder, en aan de moeite
welke hare ouders eens met haar gehad hadden,
en dit maakte haar alles licht en gemakkelijk.
Ieder oogenblik, dat de goede Maria hare ouders
niet behoefde te helpen, besteedde zij met groote
zorg aan het werk. Daardoor kon zij nu wel zooveel
verdienen, dat haar vader en moeder geen honger
behoefden te lijden; doch dit was de edele dochter
niet genoeg; zij wilde hun ook eenige versterkende
spijzen bezorgen. En wat deed zij nu?— In plaats
van zich op den gewonen tijd ter rust te begeven,
bracht zij een groot gedeelte van den nacht met
naaien en breien door. Dit bracht haar zooveel op,
dat zij hun elke week een paar maal wat witte-
brood, vleeschsoep en andere versterkende spijzen
kon verschaffen.
Eenige brave menschen vernamen het geval, en
maakten het overal bekend. Alom noemde men haar
de goede dochter, en ieder wilde het zijne bijdragen,
om haar uit den nood te helpen. Weldra had zij
nu aan niets meer gebrek, want men bracht haar