Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
en na had hij al zijne bezittingen moeten verkoopen,
en eene geringe hut met een klein tuintje was alles,
wat hem van zijnen vorigen welstand overbleef.
Onder zwaren arbeid en veel lijden had hij aldus
zijn tachtigste jaar bereikt; zijne krachten namen
zichtbaar af, en hij kon maar met moeite op de
been blijven; daarbij was zijne vrouw niet minder
bejaard en sinds eenigen tijd geheel blind.
Tot overmaat van ramp, brak er in een nacht,
dat het zeer hard waaide, een hevige brand uit,
waardoor zij in weinige uren van al hun goed be-
roofd werden. — Die arme lieden, welke ellende
moesten zij niet uitstaan! Zij waren te ziek en te
zwak om zich zeiven te redden, en konden ternau-
wernood een onderkomen vinden, zoodat zij weldra
in grooten nood geraakten. Hunne eenige dochter,
Maria, was in eene verafgelegene stad in een zeer
goeden dienst, doch hoe zouden zij haar hun on-
geluk bekend maken ? — Eene vrouw uit de buurt,
welke toevallig in die plaats kwam, deelde haar het
ongeval mede. Maria verschrok hevig, zij verliet
aanstonds haren dienst en spoedde zich naar hare
geboorteplaats.
Toen zij aldaar aangekomen was, vond zij hare
ouders in eene schuur. Zij huurde een klein huisje,
bracht hen daarin over, en beloofde in het vervolg
voor hen te zullen zorgen. Door arbeidzaamheid en
vlijt had zij gedurende eenige jaren eeue kleine som
gelds bijeengespaard; doch deze kleine voorraad