Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
lerechlbrengen." Dit aanbod werd aangenomen
en de rijke Engelschman trad de nederige hut
hinnen. De Indiaan deed alles , wat hij kon , om
zijnen gast goed te onthalen; hij gaf hem het
beste wat hij in zijne woning had, en bereidde
voor hem hen zacht bed van dierenhuiden.
Des anderen daags bracht hij hem weder op
den rechten weg. Toen zij afscheid van elkander
namen , vraagde hij den Engelschman , of deze
zich niet kon herinneren hem ooit meer gezien
te hebben. De Engelschman bezag hem nu op-
merkzaam en erkende in hem den man, dien hij
vroeger zoo slecht behandeld had. Beschaamd
en verlegen vraagde hij den braven man om
vergiffenis, en bood hem eene groote belooning
aan, doch deze wilde niets aannemen; hij
wenschte den Engelschman eene goede reis en
verdween in het woud.
Wat gij niet wilt dat u geschied',
Doe dat ook aan uw naaste niet.
6'= LES.
Eer ■vader en moeder.
Ia een afgelegen dorp van Hannover woonde in
de vorige eeuw een man, die door ziekte en tegen-
spoed in zijne zaken veel was achteruitgegaan. Voor