Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Eenige maanden laier verdoolde ook de Engelsch-
man. Hoe meer hij naar den rechten weg zocht,
hoe verder hij er afraakte, zoodat hij ten laatsle
niet meer wist, waar hij was. Niet wetende
wal te doen , ziet hij in de verte, tusschen de
hoornen , eene kleine hut. Hij gaat er'op af, en
zonder te welen, wie de man was, die zich
vóór zijne deur bezig hield met eenen boog
in orde te brengen , vraagt hij hem of hij niet
zoo goed zou willen zijn van hem op den rechten
weg ie helpen. Deze man was dezelfde, welken
hij vroeger zoo schandelijk had weggejaagd, doch
dien hij nu niet scheen te herkennen. De wilde
herkende hem dadelijk, doch liet er niets van
merken. Wel kwam er eene gedachte van wraak
bij hem op, doch naar het voorbeeld van den
Zaligmaker, die immer kwaad met goed vergold,
vergal hij de beleediging.
Hij vroeg aan den Engelschman , waar hij heen
moest, en toen deze het hem gezegd had, zeide
de wilde: « Gij kunt vandaag onmogelijk weder
te huis komen , want het is veel te ver; daarbij
zijn er vele wilde dieren in hel bosch, en gij
zoudt wellicht door hen verscheurd worden, indien
gij u bij nacht op weg zoudt willen begeven.
Als gij wilt, kunt gij den nacht in mijne hul
doorbrengen , en dan zal ik u morgen wel weder