Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
eene kleine plaats achter het huis, daarna gingen
zg in den tuin , om naar de bloemen te kijken.
De moeder, die het spel eens wilde aanzien,
zonder bemerkt te worden, had zicli ergens
in een hoek geplaatst, waar zij alles kon
hooren en zien. Terwijl de kinderen nu in
den tuin bezig waren met de fraaie leliën en
rozen te beschouwen, kwamen zij ongemerkt
tot bg het poortje. Daar bemerkten zij de
schoone, roode appelen, die aan de boomen
hingen , en kregen er hoe langer hoe meer lust
in. Een der meisjes, Doortje genaamd, zeide
eindelgk : « Komt, laat ons eens in den boom-
gaard gaan, ik zie daar zulke schoone appelen
aan die boomen hangen, wij zullen er eenige
van afplukken." Toen hel kleine meisje dit hoorde
zeide zij : «Beste Doorlje, w g mogen dit niet
doen; moeder heeft het ons verboden." — «Uwe
moeder is daar toch niet, antwoordde Doortje,
zij zal er niets van weten."
Daarop sprak Teresia : « Het is waar , mijne
moeder ziet ons daar niet , maar weet gij dan
niet, dat God ons daar ziet, wgl Hij overal is.
Ik ga er niet in. Gij kunt doen wat gij wilt,
maar gij zult den goeden God toch niet bedroe-
ven , niet waar, beste Doorlje ?"
Deze woorden hielden de andere meisjes terug;