Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
\oor allijd dankbaar te ^vezen. Ook leerde zij
haar reeds vroeg, dat God overal tegenwoordig
is, en dat Hij alles ziet, ofschoon men Hem
niet zien kan. Dikwijls herhaalde zij haar deze
woorden : « Mijn hef kind, als gij veel van den
goeden God houdt, doe dan toch nooit iels,
dat Ilem bedroeft; vergeet nooit, dat Hij u
altijd ziet, en dat Hij met vermaak een kind be-
schouwt, dat braaf en onschuldig leeft; doch
dat het Hem van den anderen kant leed doet,
als een kind stout en ongehoorzaam is, en dingen
doel, welke Hij verboden heeft."
De kleine Teresia luisterde allijd met vermaak
naar de lessen harer moeder, en vergal dezelve
nooit; ja , zij deed zelfs haar best, om die by
gelegenheid ook aan hare vriendinnen Ie leeren.
Eens op eenen Zondag namiddag kreeg zij van
hare moeder verlof om hare gezellinnen uit te
noodigen, om wat met haar te komen spelen.
Vroolijk Hep zg naar hare vriendinnen en weldra
had zg eenigen harer kameraadjes bij elkander.
De moeder gaf haar verlof om in den tuin rond
te loopen, doch voegde er tevens bij, dat zij niet
in den boomgaard mochten komen, die door een
klein poortje van het overige gedeelte van den
tuin was afgescheiden.
Eerst speelden de kinderen eenigen tijd op