Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
en siddering aan God waagt te denken. Dan durft hij
ook geen Godsdienstig feest meer mede vieren, en
de behoefte bestaat ook niet meer,, om God feestelijk
te loven en te prijzen.
Gij hebt het op dit feest weder gezien. Ach, hadden
de voerman en de kuiper anders geleefd, waren zij
met hunne kinderen naar Gods bedehuis gegaan, had-
den zij met hun gezin het feest Godsdienstig gevierd,
de jammerlijke onheilen hadden niet plaats gegrepen,
die hen zelf ongelukkig, hunne kinderen rampzalig,
hunne namen verachtelijk maakten! geen verdronken
kind, geen menschen moord, waardoor het feest onthei-
ligd werd, ware te betreuren geweest.
ó, Hoe vreesselijk is het, zonder God te leven! —
Denkt daarentegen aan die beide arme huisgezin-
nen. Däär werd de goede God en de liefderijke Jezus
niet vergeten, en de ongelukkigen werden ook niet
door Hem vergeten, want God en Zijn Zoon vergeten en
verlaten alleen de boozen, die Hen vergeten en verlaten.
Hoe bekommerd hunne harten waren, hoe bitter
hun lot was, toch gevoelden zij zich rijk op het feest
der armen; toch gedachtende brave menschen dankbaar
in den- stillen kring hunner kinderen, Gods liefde in
de geboorte van Zijnen Zoon. En ofschoon de kleinen
voor het eerst den gewonen kerskoek,—ja, misschien
het noodige voedsel op het voor anderen zoo gelukkig