Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C-i-
moed. Hij bad vurig, dat de menschen en kinderen
Hem en Zijnen Zoon meer en meer lief mogten krij-
gen, en dat Gods goedheid hen behoeden en zegenen
wilde, opdat zij bij een volgend geboortefeest van Jezus,
nog deugdzamer, en daarom ook nog blijmoediger het
feest zouden mogen vieren, waarop Gods liefde tot de
wereld werd geopenbaard.
Zoo eindigde de Kersfeestviering in het dorp, waar-
van ik u verhalen wilde.
De Kersvertelling is geëindigd, maar het zal u voor-
zeker niet vervelen, als ik nog in korte woorden me-
dedeel, hoe de Leeraar bij het eerstvolgend Godsdiens-
tig onderwijs de kinderen onderhield. Luistert aan-
dachtig toe, volgt zijnen wijzen raad, en gij zult hem
eenmaal dankbaar zijn, den onbekenden Leeraar, dewijl
gij er u wel bij zult bevinden.
— »Kinderen," — sprak hij — »wij hebben het hei-
lig Kersfeest wederom gevierd. Gij weet dat de ge-
dachtenisviering van de geboorte van den Goddelijken
Jezus, een hoogst gewigtig en plegtig feest is, dat dank-
baar door alle opregte Christenen herdacht wordt.
Toen immers werd dat Kind voor het sjeluk der