Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
vrolijkheid. Zou de brave ook op zulk een dag, bij
ernstige en plegtige overdenking van het hoog gewigt
van het feest, niet mogen deelen in onschuldige
vreugde? Allen waren blijmoedig gestemd, zoo als
het dankbare harten betaamt. En de vriendelijke
Jezus, die zelf deel nam in betamelijke bruilofls-
vreugde en het genoegen door Zijn weldoend vermogen, en
voorzeker niet minder door Zijne beminnelijke tegenwoor-
digheid verhoogde, zal ook met welgevallen op dit vrolijk
gedeelte der feestviering hebben nedergezien. Vooral de
Leeraar, zijn edele vriend en de weldoende vriendin
des huizes waren buitengewoon opgeruimd en in eene
gelukkige gemoedsstemming. Zij dachten gedurig nog
aan den rentmeester, en gevoelden die zoete, inwen-
dige tevredenheid, die het bewustzijn, eene edele daad
verrigt te hebben, harten schenkt, die als Jezus klop-
pen van liefde voor den naasten, ja, het meest voor den
lijdenden ongelukkige.
Toen men scheiden zoude, stond de Leeraar op. Hij
vouwde de handen; allen volgden hem na. Hij hief
het eerwaardig gelaat naar den hemel, en in roerende
bewoordingen dankte hij den Hemelschen Vader en den
liefderijken Jezus er voor, dat hun en zoovele duizenden
een gezegend Kersfeest was geschonken; dat rijken en ar-
men in het feest met blijdschap hadden mogen deelen,
zoo velen althans het vierden met een Godsdienstig ge-