Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
gesproken over het heilrijk feest en over het leven van den
verheerlijkten Heiland. De gezegende gevolgen die Zijne
komst op aarde voor het menschdom aanhragt, werden
dankbaar erkend. Met Christelijke blijdschap werd
herdacht, hoe millioenen menschen over den uitge-
strekten aardbol, op dezen dag, met dankbaarheid aan
God, het feest der geboorte vierden van dat Kind, dal
zoo ongemerkt, in armoede en veracht voor de we-
reld geboren, slechts door nederige ouders en een-
voudige herders omgeven was. Maar ook hoe het licht,
dal van den Hemel nederdaalde in Bethlehems velden,
thans in helderen glans schijnt over de gansche aarde, en
de harten van millioenen aanbidders verlicht en koestert
met eene vurige liefde tot den medemensch en tot Hem,
die arm geboren, het voorbeeld gaf, hoe rijk liefde
en Godzaligheid maken. En met verrukking werd ge-
dacht aan de heerlijke toekomst, waarin van de uiter-
ste grenzen der aarden, Heidenen, Mooren en Indianen,
allen, allen eenmaal den Goddelijken Jezus als den Za-
ligmaker der wereld, en als ook hun Redder en Ver-
losser zullen aanbidden en verheerlijken met het innig
geloof, waarmede de herders het schamel Kind loofden
en prezen.
Bij den keurigen maaltijd, waarop eene kerskoek
met witte suiker bestrooid, de begeerige oogen der kin-
deren tot zich trok, heerschte gepaste, schuldelooze