Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
ontving. De brave, heilige moeder zit naast haar Kind,
met gevouwene handen; hare gedachten en blikken
zijn beurtelings op haren zuigeling en naar den hemel
gevestigd. De zoete, onuitsprekelijke moedervreugde,
en de heiligste. Godgewijde blijdschap, die haar gemoed
vervullen met ongekende zaligheid, geven aan haar
gelaat het liefelijkst aanzien; zij bid voor haar kind,
en dankt God voor het gezegend geschenk. De vrome
Jozef staat in diepe gedachten verzonken, en met de
hand op het getroffen hart, beschouwt hij moeder en
kind, alsof hij in de verrukte ziel gevoelt, welk een
geluk voor de wereld in deze beestenkribbe nederligt.
Zij zien de verbaasde herders eerbiedig rondom het Kind
op de kniën vallen, terwijl de Godsvrucht uit hunne
oogen schittert, en zij hunnen sprakeloozen dank willen
uitdrukken, door biddend den hemel aan te staren.
En ginds door het geopend venster zien zij de Enge-
len, aan den hoogen hemel jubelend zweven in het
Goddelijk licht, dat schijnt gelijk de helderste dag in
den duisteren nacht, alsof de hemel geopend ware, en
Gods majesteit nederstroomt op de juichende aarde!
De oudste dochter deed van tijd tot tijd de heerlijke
toonen der piano hooren en begeleidde een schoon
Kerslied, dat door de overige feestgenooten eerbiedig
werd opgezongen ter eere van Jezus.
Onder de oudere menschen werd met heilisren ernst