Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Ik wensch u alien immer een zalig Kersfeest, zoo als
de Pachter, de Leeraar, de Rentmeester, de Burge-
meester en hunne brave kinderen mogten vieren!
Ik hoop dat de goede Jezus uwe jeugdige harten
er voor bewaren zal, dat gij ooit een Kersfeest beleeft,
als de voerman en de kuiper en hunne beklagenswaar-
dige kinderen!
De Burgemeester bezat eene kostbare verzameling van
bijbelsche platen en teekeningen, naar de beroemdste
schilders vervaardigd; en met passenden eerbied mogten
de kinderen op dezen avond die beschouwen, welke de
heugelijke geboorte en het gezegend leven van den
Heiland voorstelden.
Nu wordt hun de blijde gebeurtenis nog duidelijker
voor de verbeelding. Zij zien den onaanzienlijken stal,
maar ook hoe dat verblijf, anders zoo somber en duis-
ter , een vrolijker en heldere gedaante heeft verkregen,
nu door een geopend venster het hemelsch licht uit
Bethlehems velden de beelden in een lichtgloed hult.
Een heldere straal valt op de kribbe, en daiir ligt nu
het Goddelijk Kind, met een minnelijk, vriendelijk
aangezigtje, als een Engel, uit wiens oogen Zijne he-
melsche onschuld en Goddelijke afkomst stralen, en
over wiens gansch aanvallig wezen een waas ligt ver-
spreid , hetwelk duidelijk doet zien , dat geen menschen-
kind, maar een Goddelijk wezen hier de geboorte