Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ö9
nethlehein geboren, toch verre boven hen verheven is.
De brave rijken vieren dan ook feest, omdat Jezus arm
op aarde kwam, en achten het geluk, dat de komst
van het geringe Kind aan het menschdom schonk,
onberekenbaar grooter dan alle schatten en geluk der
wereld te zamen genomen. liet gezin van den Burge-
meester begreep te regt, dat de rijkste arm is, als hem
de grootste rijkdom ontbreekt, namelijk een Godvree-
zend gemoed, de goedkeuring van God en de liefde
van Jezus. Om dat zalig geluk te verkrijgen, leefde
hij braaf, en ging zijne huisgenooten als een goed
voorbeeld voor, en hij had het geluk dat zijne kinde-
ren even Godvreezend en deugdzaam waren, als hij,—
gelijk de jongens van den voerman en den kuiper on-
deugend en goddeloos waren, omdat zij een slecht
voorbeeld hadden in hunne ongodsdienstige vaders.
Daarom mogt nu in hun midden zuivere. Godsdien-
stige blijdschap en feestvreugde heerschen, zoo als bij
<len voerman en den kuiper droefheid, wanhoop en
de schrikkelijkste dingen: gevangenschap, moord en
(lood de bittere vruchten Avaren van de verwaarloozing
der Godsdienst.
3Iet zulk een benijdenswaardig geluk en zulk een
afschuwelijk ongeluk voor oogen, zouden wij dan nog
kunnen aarzelen, welken Aveg wij zullen inslaan, om
het aanslaande Kersfeest te vieren ? Denkt eens na! —