Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
kunnen uitbrengen. In sprakelooze verwondering staar-
den zij eikanderen een geruimen tijd aan, als droom-
den zij eenen verrukkelijken droom. Toen vestigden
beider oogen zich naar den hemel.
De man knielde nu neder voor het krankbed zijner
vrouw, en van zijne lippen vloeide een dankgebed,
zoo vurig, opregt en vroom, dat het den liefderijken Heer
voorzeker niet minder welgevallig zal zijn geweest, als
dat gebed, waarmede de herders Ilem in het veld van
Bethlehem prezen en verheerlijkten bij de geboorte
van den Bedder aller menschen.
Heerlijke Kers-avond! Zoo werd eene feestviering
met God, door de eenvoudige kinderkens een bron
van onverAvacht geluk! — »Laat hen lot mij komen!" —
sprak de Heer, toen Hij omAvandelde op aarde. Welnu,
deze kAvamen tot Hem met een stamelend loflied. En
Hij zag op hen neder en zegende hen, zoo als Hij
de kleinen op aarde deed!
De Kers-avond Averd verder aan het huis van den
Burgemeester gevierd op de Avijze der rijken en aan-
zienlijken, die beseffen, dat, hoe rijk zij ook zijn en
hoe aanzienlijk, het Kind, in armoede en nederig te