Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Inmiddels was het in de woning van den rent-
meester weder stil geworden. De kinderen hadden
eenen vrolijken avond mogen hebhen en waren blijde
en tevreden te bed gegaan. De man was voor het
krankbed zijner vrouw gezeten, en nam uit hunne uit-
redding aanleiding om haar te troosten en te bemoe-
digen, door met haar te spreken over de wonderlijke
wegen der Voorzienigheid en over Gods vaderlijke
liefde en zorg, hun zoo zigtbaar en treffend op dezen
dag gebleken.
Op eenmaal wordt er nog laat aan de deur geklopt.
Met geene geringe verwondering staat de rentmeester
op en opent. Een man bragt een brieQe en had zich
dadelijk met spoed verwijderd.
Maar hooger steeg nog zijne verbazing, toen hij het
briefje opende en las:
— "De Predikant noodigt den rentmeester uit, zich
morgen ten 12 uur bij hem te vervoegen, ten einde
hem in tegenwoordigheid van den Burgemeester, met
de noodige inlichtingen zijne aanstelling te overhandi-
gen als rentmeester der goederen van Mevrouw de
Baronnesse van D.......... wier tegenwoordige
rentmeester, wegens gevorderde jaren, op zijn her-
haald aanzoek gepensioneerd wordt. —
Stilzwijgend reikte hij het briefje aan zijne zieke
vrouw. Zijn gemoed was te vol om een woord te