Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
laat te komen, en ons den Burgemeester, dien wij
uitzonden om u te zoeken, ook nog een uur te ont-
rooven? wij zijn regt boos op u." —
— »»Het spijt mij," — hernam de Leeraar goedaar-
dig schertsende — »maar dan zullen de vrienden tot
mijn leedwezen nog boozer op mij worden, want nu
moet ik hen nog van een juweel van dezen kring be-
rooven; — ik wenschte u, mevrouw, dringend om een
kort afzonderlijk onderhoud te verzoeken met onzen
vriend, den Burgemeester.
Met deze vriendin van den huize in een zij-vertrek
gegaan zijnde, bleven zij gedurende eenigen tijd in een
druk gesprek gewikkeld. Eindelijk zag men de edele
vrouw de tranen afdroogen, en de Leeraar en de Bur-
gemeester drukten haar de hand zoo eerbiedig en har-
lelijk, als wilden zij daarmede hunnen dank betuigen,
voor eene groote gunst, die hun bewezen was.
Daarop schreef de Predikant een brieQe, vouwde het
digt, en stelde het den Burgemeester ter hand, die
het verzegelde en bevel gaf om het onmiddelijk aan
het daarop geschreven adres te bezorgen.