Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
5i
en ziet. Zoo lief Hij de menschen toen had, zoo lief
heeft Hij hen nog, en even gaarne als Hij op aarde
ongelukkigen zegende, wil Hij nog Zijnen zegen schen-
ken aan allen, die Hem liefhebben. Hij beeft een wel-
gevallen genomen aan uw kinderlijk lied, en wilde niet
dat kinderen die Hem zóó liefhebben, op Zijn feest on-
gelukkig zouden zijn. Daarom bestuurde Hij bet zoo,
dat de beide menschlievende beeren hier voorbij
moesten gaan, u hooren en onze redders worden uit
den nood. En toch was uw gezang zoo eenvoudig en
kunsteloos, in vergelijking met den lofzang der Engelen
in het veld van Bethlehem, bij het jubelend bekend
maken Zijner geboorte, ó. Kinderen, wat moet de lief-
devolle Jezus ook de kinderkens liefhebben, daar Hij
dat eenvoudig kinderlied van u niet versmaadt, maar
met genoegen hoort en het zegent! Uw gezang was
maar een gering blijk van uwe liefde en eerbied voor
God en Jezus, en het geeft zegen; leert er daarom uit,
dat wij ook in het minste moeten trachten Hem te
eeren en lief te hebben, en dat de Heer zelfs op het
minste let. Wat wij doen, het goddelooze en het brave, al
meent gij dat het te gering zou zijn voor Hem om op
te merken, slaat Hij gade. En zoo liefderijk als Hij de
deugt zegent, even streng straft Hij ook de ondeugd.
Houdt daarom altijd Hem voor oogen; bemint en dient
Hem, en Hij zal u altijd met Zijne liefde nabij wezen!"