Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Door innige deelneming aangedaan, kon de gevoel-
volle Leeraar niet meer spreken, en na een vriendelij-
ken groet verwijderde hij zich met zijnen vriend.
— »Zie eens, vader!" — riep een der kinderen, toen de
bezoekers vertrokken waren, verbaasd en opgetogen
nit, — »welk een fraai stuk geld!" —
— »»O, wat blinkt dat mooi!".., riepen de anderen,
die zich bij den knaap verdrongen om een goud tien-
guldenstuk, dat hij in de hand hield, te bewonderen.
— »Hoe komt gij daaraan?" — vroeg de vader met
de hoogste bevreemding.
— »»De heer, die de Dominé bij zich had, stak het
mij stil in de hand, toen hij vertrok."" —■
De man ontblootte eerbiedig het hoofd, vouwde de
handen, sloeg de oogen ten hemel, en toen de kleinen
na deden, zoo als zij gewoon waren als hij bidden ging,
sprak hij geroerd: — »Hemelsche Vader! heb dank!....
Neen, Gij verlaat den arme niet! — Uwe liefderijke Voor-
zienigheid heeft ons uit den nood gered! Het feest
der geboorte van Uwen Zoon wordt over de gansche
aarde met blijdschap herdacht, het mag ook door ons
als een dubbelen feestdag met dankbaarheid gevierd
worden!" —
Toen wischtte hij een traan uit het oog, en sprak
tot zijne kinderen:— »Gij weet, lieve kinderen, dat de
Heer Jezus thans in den hemel is, waar Hij alles hoort