Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
op zijn vertrouwvol bidden, het dagelijksch brood we-
der zou doen vinden.
De tranen vloeiden hem bij deze mededeeling over de
wangen en het rood der schaamte kleurde zijn gelaat,
zoo eergierig was hij, en toch was zijne armoede geene
schande, want hij zelf droeg er de schuld niet van.
De kinderen schreiden even bedroefd, nu zij
vader zagen weenen, al begrepen zij niet regt waar-
om; en de vrouw op het ziekbed snikte zoo droevig
mede, dat de Leeraar en zijn vriend innig bewogen
werden.
— »Welligt," •— sprak de Leeraar aangedaan, —
»brengt het Godsdienstig gevoel, dat u het Kersfeest,
hoe bedrukt en moedeloos uw gemoed ook zij, — toch als
eene gezegende gebeurtenis met God doet vieren en
Zijnen Zoon doet loven in uwen stillen huisselijken
kring, gezegende vruchten voort. Wij hoorden daarbui-
ten het Godsdienstig gezang uwer kinderen, en besloten
binnen te treden. Dat eenvoudig kinderlied, dat huis-
selijk feestgedenken met God, is misschien in Zijne
wijze en liefderijke hand de aanleidende oorzaak
tot uitkomst. Hadden wij het niet vernomen, wij
waren voorbij gegaan, en alzoo onbekend gebleven
met uwen nood. Wij zullen, mijn brave vriend, voor
u doen, wat wij kunnen. Blijf intusschen vertrouwen
op God, Hij vergeet de Zijnen niet." —