Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Dit bleek ook uit bet gesprek, dat Leeraar en
Burgemeester met den vader des gezins aanknoopten.
Hij was jaren lang rentmeester geweest over aanzienlijke
grondeigendommen. Door den dood zijner meesteres,
eene rijke weduwe, waren hare bezittingen overgegaan
op haren zoon, een losse knaap zonder ondervinding,
zonder het deugdzame hart zijner achtenswaardige moe-
der te bezitten. Verre van de langjarige trouw en oppas-
senheid van den rentmeester in billijke aanmerking te
nemen, had hij den braven man nog in de kracht van
zijn leven ontslagen, zonder hem te verzorgen; en in
zijne plaats werd een man aangesteld, even losbandig
en slecht, als hij zelf was.
De arme man miste nu het onderhoud voor zijne
vrouw, die ziek van droefheid, het bed niet meer
kon verlaten en onophoudelijk schreide om hare kin-
deren, die zij met moederlijke teederheid lief had.
Bij ieder nieuw gemis van hetgeen zij hare lieve klei-
nen vroeger geven kon, verergerde haar toestand. Even-
min kon hij zijne zes kinderen verzorgen, die allen
nog te jong waren om iets te verdienen. Daarom had
bij, toen hij onbarmhartig uit zijne woning verjaagd
werd, toevlugt genomen tot dit armoedig huisje, in
de hoop, hier onbekend en afgelegen, voor de men-
scben zijne armoede te verbergen, tot de liefderijke
zorg van Gods vaderlijke voorzienigheid hem mogelijk