Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Wat baigt ge u neder, ó mijn ziel?
God voert door donkre wegen,
Maar 't heil, dat u te beurte viel,
Is pand van alle zegen.
De ster, die stilstond boven 't huis.
Waarin 't Knd Jezus schreide,
Verlicht ook elke schaamle kluis
AVaar 't hart hem plaats bereidde.
Eeiie stem deed zich nu klagend hooren en het zacht
gezang der kinderen hield op. Toen dit geluid, dat
van eene kranke scheen te wezen, weder zweeg, kon
nion een der kinderen duidelijk hooren vragen:— »Va-
der, wij hebben zoo lief gezongen, krijgen wij nu niet
zoo als altijd op het Kersfeest, den krentekoek?" —
Een tweede voegde er bij:—»Lieve vader, wij zijn
immers braaf en vlijtig geweest, en gij zijt tevreden
over ons. — Gij zijt immers niet boos?" —
— Stil," — sprak een ander kind, dat naar de
stem te oordeelen, de oudste was — »stil, vader
schreit; gij doet vader verdriet aan met dit vragen." —
— »Kinderen," sprak de bewogen stem van een
man — »ach! kondt gij gevoelen, hoe het mij het
bart verscheurt, dat ik u de zoete belooning niet ver-
mag te geven, waarnaar gij een jaar lang begeerig uit-
zaagt; maar wij zijn arm, en nu gevoel ik pas het
grievende van onzen toestand. Ach! uw vader zou