Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Het was dezen avond later geworden, dan men se-
dert jaren gewoon was. Dominé had ook zooveel te
doen zooveel te spreken, en zoovele handdrukken
te beantwoorden gehad; want gij hadt eens moeten
hooren, hoe hij den armen de gaven dubhel genoege-
lijk maakte, door de liefderijke wijze, waarop hij ze
uitdeelde, als wilde hij het hun doen vergeten, dat zij
voorwerpen van weldadigheid moesten wezen, o, Eene
norsch toegeduwde gift moet het hart der armen zoo
pijnlijk grieven! En (Jod neemt ook geen welgevallen
aan eene weldaad, met trotschheid uitgedeeld om te
vernederen. Aan zulke weldaden kan Hij geenen ze-
gen verbinden, want die komen voort uit een liefde-
loos gemoed, dat geeft om te pronken voor de men-
schen met eene gehuichelde menschlievenheid. De
Heer let op het hart, en de kleinste gift, met liefde
uitgereikt, is Hem aangenanun- dan de rijkste gave,
liefdeloos weg geworpen.
Denken wij aan het penningske der arme weduwe
uit de Heilige Schrift.
Het was reeds acht uur en nog was de Leeraar er
niet. De Predikants-vrouw, die reeds op de thee ge-
komen was, begon zich eenigermate te verontrusten,
en de vrienden verlangden allen naar den eerwaarden
vriend.
■— » Ik zal onzen vriejid maar eens gaan afhalen ," —