Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Hij alsof wij het aan Hem deden. En zouden wij dan
niet gaarne alles voor Hem doen, waartoe het dank-
baar hart maar in staat kan wezen! — Als de Leeraar
zoo sprak, dan vloeide de bron van weldadigheid over-
vloedig.
Nu was hij bezig om alles af te zonderen, naar ieders
behoefte, want zoo straks zouden de armen om hun
deel komen. Dan gaf hij elk het voor hem bestemde
met een fiksche krentekoek er bij en... een har-
telijk, ernstig, doch zachtmoedig Avoord van vermaan,
van warme, innige deelneming, van troostvolle bemoe-
diging, naar ieders gemoed behoefde, o. Dat was een
zoo feestelijk uur voor zijn edel hart, als bij zoo velen
dankbaar en tevreden om zich heen zag, die naar
hunne huisgezinnen keerden, om daar in de verkwik-
kelijke gaven, Gods liefde op den blijden Kers-avond
dubbel te smaken. Ja, nu mogten de armen, ook blij
van geest, een genoegelijken Kers-avond vieren. Hoe
dankbaar was de goede man den Hemelschen Vader, dat
oiuler zijne Gemeente geen enkele brave en godsdiens-
tige was, die bet heilrijk^ geboortefeest van Zijnen Zoon
niet mede mogt vieren. Met medelijden dacht hij wel
aan hen, die het feest vierden zonder God, de rijken
zonder Avaarlijk rein en verheven zielsgenot, de armen
bovendien zonder verkwikking, misschien in gebrek en
ellende, •— op een feest, waarop voor allen zooveel