Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
de rijken en Aveldadigen onder zijne Gemeente rond te
gaan en giften in te zamelen, om op den blijden Kers-
avond ook de armen feestelijk te verkwikken en altijd
had hij een milden oogst van Christelijke liefde ge-
gaard. Zoo ontving hij brood, meel, rijst, vleesch en
wijn, kleederen, deksel, brandstof en geld. Hij kende
de armen zijner Gemeente en hunne behoeften, ook
ligchamelijk, even goed als hij de rijken kende, want
als een trouw herder waakte hij over zijne kudde; en
wel verre van daarbij het geringste schaap te vergeten,
begreep hij bij de hulpbehoevenden tot eene dubbele
zorg verpligt te wezen.
Wie ook zou hand en hart gesloten hebben kun-
nen houden, als de beminde man, als de dienaar van
den God der liefde vroeg, en hij tot zijne kinderen
sprak van den grooten zegen, dien de goede God door
de geboorte van Zijnen Zoon aan de wereld schonk?
Zoo lief had God de wereld, zoo veel deed Jezus voor
ons. In Zijne plaats liet Ilij de armen achter. En
zouden wij, door hen wel te doen en ook hun eene
dankbare feestviering te verschaffen, niet bewijzen, dat
wij ook iets voor God en Jezus over hebben? Wij
kunnen ons toch daarvoor alleen dankbaar toonen, door
wederkeerig onze medemenschen en ongelukkige na-
tuurgenooten lief te hebben. En de Heer heeft ver-
klaard, wat goeds wij aan de armen doen, dat rekent