Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
gereutel gehoord, en hij stierf een benaauwden, akeli-
gen dood.
De sombere stilte, die nu in de woning van rouw
en droefheid heerschte, wordt alleen verbroken door
het snikken der vrouw en het klagen der oude moe-
der. De omstanders staan zwijgend en verslagen bij
den doode en bedenken wat er komt van eene Kers-
feestviering zonder God.
Een nieuw gerucht verstoort die nare stilte.
De kinderen, jongens van acht, tien en twaalf ja-
ren, snellen onthutst en verschrikt binnen en geven
in hun gejaagden angst, niet eens acht op hun dooden
vader, die daar in een hoek van het vertrek op den
grond ligt uitgestrekt.
— »Moeder!...... moeder!" — roepen zij —
» Jacob!... Jacob!" ...
De moeder die met het schreijend gelaat in de handen
op de tafel lag nedergebogen, rigtte zich op, en zag
hen met de roodgekreten oogen vragend aan, alsof zij
ontwaakte uit een droom.
— »Wij speelden," —spreekt de oudste, naar den
adem hijgende, ■—■ »met de jongens van van Houten
aan den vliet,... Jacob is op de gladde sneeuw uit-
gegleden !"...
—• »»Spreek!... spreek!""... gilt de moeder, ter-
wijl zij wanhopig opspringt.