Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Al huiveren wij er van terug, toch moeten wy naar
de woning van den kuiper gaan, om te weten wat er
van hem is, die ook het Kersfeest vierde zonder God.
In het armoedig huisje zit zijne hoogbejaarde moeder,
die kermt op hartverscheurenden toon, en daarby
zijne vrouw, die zich wanhopig de haren uit het hoofd
rukt. Zoo even werd de zoon en man dier vrouwen
binnengedragen, zwemmende in bloed en bijna geen tee-
ken van leven gevende, dan een pijnlijk en akelig gesnik
en gekerm. Van tijd tot tijd slaat hij de oogen zoo
verwilderd rond, dat hij de omstanders doet ijzen. Ach,
het was of hij naar zijne oude moeder en zijne arme
vrouw zag, of dat hij nog zijne kinderen zien wilde,
om te weten of zij hem ook zooveel liefde toedroegen, dat
zij hem nog medelijden toonden. Mogelijk wilde hij hun
wel vergeving vragen voor al het verdriet, dat zijn zondig
gedrag hun berokkend had. Maar dat was nu te laat,
de spraak had hem begeven. Toch doet hij nog zijn
best om eenige woorden uit te brengen, en men
meende hem te hooren stamelen, afgebroken door
zwakte: — »berouw... vrouw ... moeder... vergiffe-
nis... kinderen----vreest____God!____"
— »Hij kan nog maar weinige oogenblikken meer le-
ven," — verklaarde de Geneesheer. — Het hart was getrof-
fen. Het snikken, dat heviger werd, was de doodstrijd.
Weinige minuten daarna werd in zijn keel een akelig