Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
man stormt binnen en laat zich op eene bank neder-
vallen. Zijne kleederen zijn bemorst en gescheurd,
zijn hoed is verloren geraakt; de haren staan stijl en
verwilderd op zijn hoofd; het angstzweet droppelt van
zijn bestorven gelaat en zijn blik is zoo Avoest en
schrikaanjagend, dat de arme vrouw er beangst van
wordt.
Zeker, daar moet iets schrikkelijks zijn gebeurd!
— »Mijn God!" . . . gilt zij uit, — »spreek! wat
is er voorgevallen ?" —
— Niets, niets, brult hij woedend," " — drinken,
geef mij drinken! " "
Met bevende hand reikt zij hem water, en durft
hem naauwelijks aan te zien, zoo vreesselijk is de uit-
drukking van zijn gelaat.
Hij kan bijna het glas water niet aanvatten, zoo
krampachtig worden zijne spieren bewogen. Onop-
houdelijk ziet hij verwilderd en in de hevigste ge-
moedsangst naar de deur; het minste gerucht doet hem
sidderen.
—• »Barmhartige God!"... kermt zij — »bloed!----
bloed aan uwe hand!____ongelukkige, spreek!____"
Dadelijk wordt nu een verward gerucht van stenmien
en voetstappen vernomen, en het Geregt treedt binnen.
— »In naam der wet, geef u gevangen!" — klinkt het,
en van Houten, die poogt te ontvlugten, wordt aan-