Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
in een hoek der kamer tot den avond geslapen, en
thans bevindt hij zich weder in de herberg.
In diepe gedachten verzonken, staart zij in het heilig
boek, en het is of de droefheid van haar gelaat met
eiken regel dien zij leest, meer verhelderd wordt. Zij
leest hoe arm en behoeftig BIaria was, en hoe het
Goddelijke Kind eAen arm was als haar kindje, en
hoeveel smart ook de vrome moeder moet hebben uit-
gestaan, toen zij des nachts met haar zuigeling naar
verre landen moest vlugten, opdat de wreede IIerodes
haar kind niet zou vermoorden, zoo als hij alle kin-
deren deed. O! als zij denkt aan die wanhopige moe-
ders, dan is zij nog gelukkig in haar |Verdriet, ■— haar
kind ligt immers zoo gerust te sluimeren, zonder dat
zulk bang gevaar haar bedreigt! . . .
De brave vrouw! Zij lijdt zooveel, zij is zoo onge-
lukkig! en toch is haar hart nog dankbaar, als zij aan
andere ongelukkige moeders denkt. O! mogt zij rust
voor haar gemoed en vertrouwen op God uit haren
Bijbel putten, het is al wat zij heeft op haar feest! —
Eensklaps wordt zij in hare Godsdienstige overden-
king gestoord door een woest rumoer, dat tot hare
stille woning doordringt. Waarom Aveet zij niet, maar
eene hevige onrust bevangt haar en bevende van schrik
ziet zij naar de deur.
Werkelijk wordt die met geweld opengesmetcn. Haar