Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
zacht, denkt de moeder. Nog hebt gij geen deel aan
mijn verdriet; doch als gij wat grooter zijt, arm
schaap, zult ge ook reeds moeten ondervinden, dat
hongerlijden eene bittere smart is. Dan zult gij de
lieve armpjes naar mij uitsteken, en weenen en kla-
gen van honger, en als ge het kunt uitbrengen zult ge
roepen : brood! . . brood! . . . en 't hart zal mij bre-
ken, als ik het u niet zal kunnen geven!
Zij neemt weenende den Bijbel en zet zich bij het
vooze, walmende licht der lamp neder, om in Gods Woord
troost en opbeuring te zoeken. Zij wil van den Heer
lezen, die de vriend en helper is van veriatenen, zoo-
als Hij zich vooral op dezen dag betoonde.
Waar zijn hare kinderen? . . . Zij weet het niet.
Waarschijnlijk loopen zij, als gewoonlijk, langs de
straat Zij zullen de vreedzame voorbijgangers met
sneeuwballen werpen, de stille burgers door het woeste
trekken aan de schellen der huizen en het vervaarlijk
klo]»pen op de deuren der boerenwoningen verontrusten,
en wie weet, welke straatschenderijen meer. Ach! hoe
gaarne zou de brave moeder hen bij zich gezien heb-
ben , om hun uit den Goddelijken Bijbel te verhalen
van Jezus en van Zijn heilig geboortefeest!
Waar is haar man? ... Zij weet het evenmin.
Tegen den tijd van het middagmaal in beschonken
toestand te huis gekomen van zijne sledevaart, heeft hij