Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
zegen zal niet achterblijven. In dat vertrouwen schenk
ik u de geheele pacht van dit jaar kwijt, tot gij we-
der in ruimer omstandigheden gekomen, mij langza-
merhand gemakkelijk en ongevoelig zult kunnen vol-
doen. ■— Hier, lieve vrouw, is het geld terug, en
onder inwachting van Gods zegen, zijn wij gered!" —
Kunt gij u de dankbare blijdschap van dit zoo on-
verwacht gered gezin, regt goed voorstellen? ... Die
te beschrijven, zou niet mogelijk zijn. Dat konden de
brave menschen niet verwachten, toen zij op den mor-
gen van den Kersdag in de kerk met bezorgde harten
tot God baden, dat zij den feestdag zouden mogen
eindigen met blijden dank voor Zijne liefde en vader-
lijke goedheid op de lippen. Durfde de zorgvolle va-
der, toen hij met onderwerping de bede van het »Onze
Vader" mede bad: »Uw wil geschiede," en nog inniger
en vuriger het hart tot God verhief, toen de Leeraar
bad: »Geef ons heden ons dagelijksch brood" hopen,
dat de redding uit den nood zoo nabij zoude
wezen? •—
En gij hadt eens eenige jaren later die gelukkige
woning op den Kers-avond moeten binnentreden. Dat
zou uw hart goed gedaan hebben. Ieder jaar dankten
zij den Ilemelschen Vader voor een vernieuwd jaar
van zegen en geluk. En zes jaren daarna, op den
Kers-avond, ging de dankbare pachter naar zijnen heer