Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
genegenheid,"" — sprak de moeder aangedaan en
drukte Keetje een Avarmen kus op het voorhoofd.
Nu ging de deur open en — daar was vader!
Keetje ging vader met blijdschap te gemoet, kuste
hem, plaatste zijn stoel bij het knappend haardvuur en
schonk een kop warme melk voor hem in.
— »Wel, lieve man, brengt gij goede tijding? spreek
spoedig," — sprak de moeder terwijl zij hem vrien-
delijk streelde.
— »»Eene tijding, — hernam de pachter gevoel-
vol, — »»die het gezegend Kersfeest tot een dubbel
feest voor ons maakt, en ons Gods vaderlijke liefde
met dubbelen dank zal doen loven en prijzen. Niet
alleen nam de edele man genoegen met de helft der
pacht, maar, blijkbaar bewogen met onzen rampspoed,
sprak hij : — Hoor eens, gij zijt brave menschen, die
ik mag vertrouwen, zelfs nu ik weet dat gij het niet
ruim hebt. Gij hebt mij altijd eerlijk betaald. Als
ik nu de helft van de pacht aamieem, beroof ik u van
het eenige geld, dat gij bezit, en dat gij zoo nuttig ge-
bruiken kunt, terwijl het gemis er van u vele nadoe-
len zal berokkenen; en zoo moet gij wel altijd in
kommer en zorg blijven leven. Hoe zult gij, bij voor-
beeld, aan zaad komen om uwen akker te bezaaijen?
Eerlijke armoede kan men door vlijt en oppassenheid
met Gods zegen te boven komen. Doe uw best en die