Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
den heer dezer hoeve, daar de voorwaarde luidt, dat
de huur op Kersmis betaald moet worden." —
— «Daar zal de heer niet boos om wezen. Vader
heeft immers zoo vele jaren eerlijk en trouw betaald,
en het is zijne schuld toch niet, dat hij achteruit
gegaan is?" —
— »»Gij hebt gelijk, lief kind, maar de menschen zijn
dikwerf zoo onbarmhartig. Als de pachtheer een rede-
lijk man is met een medelijdend hart, dan kunnen
wij het in weinige jaren opwinnen en eerlijk afbeta-
len; dan mogen wij op de hoeve blijven. Is hij
hardvochtig, dan wordt al wat wij bezitten verkocht
en wij worden van de hoeve verjaagd. Dan moeten
wij dit lief huisje verlaten, waarin gij allen geboren
zijt en wij zijn arm en zonder broodwinning,"" —
— »Moederlief," hernam Keetje innig bewogen,
en kuste moeders hand met kinderlijke deelneming, —
»op dezen dag heeft de goede God zich zoo liefderijk
voor de menschen betoond; op dat gelukkig feest zal
Hij niet toelaten, dat wij zoo ongelukkig zouden wor-
den. Op den feestdag, waarop Hij door de geboorte
van Zijnen Zoon millioenen menschen gelukkig maakte,
kan Hij immers ook ons zegenen? Laat ons op dieji
lieven God vertrouwen, en, lieve moeder, wees ge-
troost!" —
— »»Ik dank u, lief kind, voor uwe hartelijke