Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
in elke week één stuiver af te zonderen, om hen
toch Kersavond te laten houden; en met blijdschap zie
ik het geringe spaarjïenningje dan ook langzamerhand
aangroeijen. Zoo kan ook de behoeftige bij spaarzaam-
heid iets garen voor onschuldig genoegen." —
Na eenig stilzwijgen zag Keetje onrustig naar de
deur en vervolgde:
— «Vader blijft lang uit, dunkt mij, moeder." —
— »"Ik wenschte ook wel dat hij reeds terug
ware,"" — antwoordde de moeder, — »»ik hijg van
verlangen om te weten of uw vader geslaagd is."" ■—
En een zucht ontglipte hare borst.
— »Waarom zucht gij, lieve moeder? en dat wel
op het blijde Kersfeest, als de gansche aarde vrolijk is!"-—
— s»Ik zal het u zeggen. Keetje. — Gij wordt
al wat ouder en het is nuttig, dat gij niet geheel on-
bekend blijft met onze tegenw^oordige onïstandigheden;
gij kunt daardoor eenig besef krijgen van de weder-
waardigheden des levens.
Door de ziekte van vader, die hem gedurende zoo
langen tijd den minsten arbeid onmogelijk maakte, is
onze oogst schraal uitgevallen. Daardoor zijn de
geldmiddelen achteruitgegaan, en hoewel \<'ij onze uit-
gaven tot het volstrekt onontbeerlijkste hebben inge-
krompen, heeft vader niet meer dan de helft der pacht-
huur bijeen kunnen krijgen. Met dit geld is vader naar