Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
bel opengeslagen, waarop de lamp een flaauw schijnsel
werpt.
De kinderen luisteren aandachtig en eerbiedig. Het
jongste, een meisje van zeven of acht jaren, heeft de
handjes gevouwen en de oogjes gesloten. Wat doet
haar lief stemmetje hooren, dat moeder haar zoo glim-
lagchende van tevredenheid aanziet?
Luistert!
—».... en leide hem neder in de kribbe, omdat
voor henlieden geen plaatse in de herberg was."
»En daar waren herders in de zelfde landstreek, zich
houdende in het veld, en zij hielden de nachtwacht
over hunne kudde."
«En zie, een Engel des Heeren stond bij hen en
zeide: Vreest niet, want ziet, ik verkondig u groote blijd-
schap, namelijk, dat heden geboren is de Zaligmaker."
»En dit zal u het teeken zijn: gij zult het Kindeken
vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe."
»En de herders gingen met haaste en vonden Marfa
en Jozef en het kindeke, liggende in de kribbe.
»Verder kan ik het niet!" —
— »Lief gedaan, mijn Anneke," — zeide de moeder
tevreden, en omhelsde haar.
— »»Zij heeft overgeslagen!" " — riep een kleine guit.
— »Dat hindert niet," — hernam demoeder, — »het
is zeer wel; zij is nog zoo jong en heeft het maar afge-