Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
verdienste er van, zouden wij eene gelieele week voor
gebrek beveiligd zijn geweest!" —
Zij had ter naauwernood voor een paar dagen brood
meer over, en in den winter werd er bijna niet gereden
dan in een zeldzaaiu geval. Wat moest de wanhopige
moeder beginnen in zulk een nood!
Zij sloeg de oogen naar den hemel en weende bitter.
Zij poogde haar verdi'iet te vergeten, door het kind,
dat op haren schoot lag, aan hare borst te drukken en
hartelijk te kussen. Zij deed dat zoo teeder, als lief-
hebbende moeders alleen dat kunnen.
— »Mijn engel," — sprak zij aangedaan, —»het
Goddelijk Kindje lag op dezen dag ook op den schoot
zijner moeder even schuldeloos, en ook zoo arm als gij.
Maar hoe gelukkig waren zij, en hoe ongelukkig zijn wij!..
Maria's dankbare vreugdetranen stroomden als
een liefelijke dauw van moederlijke zaligheid op het
lagcheiid gelaat van haar kind. — Op uw bleek en
mager gezigtje met smartelijke trekken, rollen moeders
hittere tranen als ijsdroppelcn neder, bij eiken droe-
vigen kus, die ik u weeneiid geef!
De brave Jozef beminde en verzorgde beiden, cnwaakte
trouw en liefderijk over hen. En God was met hen,
omdat stille Godvrucht Imnne armoedige woning tot
een huis vol geluk maakte.
Gij hebt geen liefderijk vader; wij missen zijne hoede