Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Dc ongelukkige vrouw zweeg en zuchtte. Met tranen
in (Ie oogen kleedde zij het jongste kind. Het was
haar zuigeling, daarom kon zij het niet alleen laten
om naar de kerk te gaan. ó, Hoe gaarne zou zij daar
haar bedroefd gemoed eens lucht en rust gegeven, en
van den Leeraar vernomen hebben wat ook haar
troosten kon; en om geduld en lijdzaamheid hebben
gebeden, zoo als zij zoo dikwerf in de stille eenzaam-
heid deed!
Zij verkropte haar verdriet nu maar. Zij wist wel
dat vriendelijke teregtwijzing of ernstige vermaning haar
niet baatten, en waarschijnlijk maar ongenoegen, zoo al
geene mishandeling haar op den hals zouden halen. Eu
twist,... op een' feestdag der liefde, waarin de geheelc
aarde zich verheugt!... die gedachte maakte haar naar-
geestig en deed haar lïet ongeluk te dieper gevoelen,
dat zij zoo onverdiend dragen moest. Zij was immers
eene brave vrouw en goede moeder, die wel verdiende
genoegen van haar man en kinderen te beleven.
Spoedig was alles in de weer. Van Houten haalde
bles van den stal. Het magere, trouwe dier stapte
onwillig voort, het zou gaarne een gemakkelijken rust-
dag gehad hebben. Dc makkers van van Houten sjorden
de slede uit de schuur, maakten haar schoon, en tim-
mei'den en herstelden haar hier en daar.
Eindelijk Mas alles voor den togt gereed.