Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
miste liij het nootlige voor vrouw en kinderen, en Lies,
het arme paard, moest dikwerf als het moê gewerkt op
den stal kwam, aan de ledige ruif vergeefs staan liin-
niken om een spint haver of een handvol hooi,
Ilij had met rijden, als de eenige voerman opliet
dorp, ruim het dagelijksch brood kunnen verdienen;
doch meestal hragt hij buiten 's huis bij makkers door,
die, even als hij, gewoonlijk zich te buiten gingen aan
het gebruik van sterken drank. Daardoor was hij veelal
onbekwaam voor zijn Averk, en verteerde bovendien in
de herberg het weinig verdiende, waarvoor hij zijne
vrouw en kinderen moest voeden en onderhouden.
O! ware liij op dezen heiligen Kersdag in de kerk
geweest, en had hij vernomen, hoe groot de liefde van
den Ilemelschen Vader voor de mensche« is, mogelijk
ware hij tot inkeer gekomen bij de gedachte, hoe lief-
deloos hij als vader voor zijne kinderen was; hij zou
zich geschaamd hebben, dat hij, om den lust tot dron-
kenschap te voldoen, zijn ongelukkig huisgezin liet
hongeren!
Ach, als zijne arme vrouw zich beklaagde, als zijne
deerniswaardige kinderen schreiden van honger, werd
Jiij gramstorig; dan mishandelde liij de vrouw of
sloeg hij de kinderen, en liep op niemv naar de
kroeg.
Toen hij op den Kersmorgen ontwaakte, en de