Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Och, dat ïiBcr menschen tongen.
Aller Englen zang, u Heer,
Zamenstemden, zamenzongen
Eeuwig tot Uw lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus, ons de hoogste stuf:
Trek ons hai-t tot U naar hoven.
Dat we U eeuwig lieven, loven!
Toen rezen allen van hunne zitplaatsen op, vouwden
de handen, en in slaande, eerbiedige houding, waarin
zij den zegen ontvingen, dien de Leeraar met uitge-
breide armen biddend over de Gemeente uitsprak, hie-
ven de vrouwen ten slotte aan:

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangeu;
Men loov' Hem vroeg en spa.
De wereld hoor en vo!^ doez' zangen.
Met amen, amen! na.
Met geroerde harten en vochtige oogen, verliet de
vrome schare het kerkgebouw, in aandachtig nadenken
verzonken over het gewigt van het heilig Kersfeest, en
over hetgeen zij gehoord en gemeenschappelijk gezongen
en gebeden bad. Daarna in den huisselijken kring,
op de stille wandelingen door het woud, bij het
vriendschappelijk bezoek, was de morgen-godsdienst-
oefening het onderwerp der eerbiedige gesprekken.
Op zoo waardige, en voorzeker Godgevallige wijze, giïig
dit gedeelle van den dag voorbij.