Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
't Was voor menig gevoelvol gemoed, of het Engelen-
gezang uit den zaligen nacht in Bethlehems velden
gehoord werd. Sommige moeders dachten er aan, hoe nu
ook, misschien in dezen zelfden oogenblik, hare vroeg
gestorven kindertjes, als kleine Engelen in den hemel
voor Jezus zingen, nog veel schooner nu zij Engelen
zijn, en veel hlijder, omdat zij altijd hij Ilem en in
Zijnen schoot mogen wezen. Dat troostte haar, als zij
er bedroefd om werden, dat die kleinen hier niet meer
mogten mede zingen ter eere van Jezus. Maar hoe gaarne
zij dit ook zouden gezien hebben, zij weten toch dat
zij daarboven bij God en de Engelen zijn, beter en
gelukkiger dan op aarde.
liet eenvoudig kinderlied had de harten der aanwe-
zigen diep geroerd. De plegtige, aandoenlijke stilte, die
het gebouw vervulde, toen kinderstem en orgeltoon
opliicdden en langzaam wegstierven, bewees den die-
pen indruk en de heilige gewaarwordingen, die door
de kinderlijke plegtigheid waren opgewekt. Onder dien
indruk vouwde de Leeraar de handen, en stortte een
vurig dankgebed uit voor God en Jezus, dat zelfs de
koudste gemoederen trof en tot de edelste voornemens
van deugd en dankbaarheid stemde. Daarop hief de
Gemeente aan: